کتابی دیگر

چهارشنبه بیست و هفتم جون 

آخرین کتاب بر گرفته شده از مطالب وبلاگ ینگه دنیا، با عنوان "علم و تکنولوژی" اخیرا از زیر چاپ بیرون آمد، و شامل نوشته هائی میشود با عنوان های "هوش مصنوعی" و "آینده علم پزشکی" که در ماه های اخیر در وبلاگ آمده، باضافه بعضی مطالب قدیمی تر در باره فضا، انرژی، اتومبیل، و غیره. علاقمندان می توانند همین جا یا از طریق ایمیل bshahzadi@yahoo.com تمایل خود را برای دریافت کتاب از ناشر و اهدای آن به سازمان های خیریه و کتابخانه ها اعلام نمایند

 منبع: http://yengehdonya.blogfa.com/